بهینه سازی دستگاه لیزر ریچ اسنیپت ها

ا طلاعات دارای ارتباط و حیاتی در مورد تارنما خویش را در مشت موتورهای کاوشگر قرار دهید .

ریچ اسنیپت ها کدهای نماد گذاری شدۀ کوچکی برای صفحات شما میباشند که به عنوان دستگاه لیزر نوشته در تحت عنوان لینک در نتایج موتورهای جستجو گر ظواهر میشوند . آن ها دقیقا ظاهری شبیه تحت خواهند داشت :

زمانی که گوگل محتوای جان دار در صفحات شما‌را به خوبی فهم و شعور کرد و مورد تارنما شما را فهمید , یک ریچ اسنیپت دستگاه لیزر برای صفحۀ شما ساخت می کند . وبسایت دستگاه لیزر بیان نموده است که ریچ اسنیپت ها به گونه ای تشکیل شده شده اند تا در شعور خوب تر مورد برگه بوسیله کاربران امداد کنند .

انگیزه شما افزایش نرخ کلیک است . اما این رو هم به خیال و خاطر داشته باشید که این مورد چهت نیل به رتبه های بالایی و نخستین گوگل کافی نیست . شما بایستی هر کاری که می توانید انجام دهید تا مخاطبان تان بر روی تارنما شما کلیک کنند . ریچ اسنیپت ها این عمل را برای شما انجام می‌دهند . گوگل از ریچ اسنپیت ها برای محتواهای زیر پشتیبانی می نماید :

انتقاد و بررسی‌ها
موسیقی
فرمان العمل ها

تولیدها
اشخاص
کسب وکارها و سازمانها

نکته مهم : محتوای شما بایستی با اهداف و نتایج جستجویی که توسط کاربران انجام میگردد دارای ارتباط باشد . اضافه تایم ها , گوگل ریچ اسنیپت هایی را بر پایه ی محتوای جانور در وبسایت شما ایجاد می کند . در صورتیکه محتوای عالی و با کیفیتی ساخت شود , گوگل می‌تواند عمل خویش را به درستی انجام دهد و رضایت کاربران را به دست آورد .
توقف از پیدایش Pogosticking ( برگشت به نتایج کاوش )

در صورتیکه میخواهید ترافیک وب سایت خویش را بدون لینک و پیوند سازی ارتقاء دهید , می بایست اثر Pogosticking را به دست کم برسانید . زمانی که یوزرها از روش موتورهای کاوش گر وارد تارنما میشود و سوای بازدید از تارنما شما به نتایج کاوش بر می گردد , Pogosticking یا بازگشت به نتایج موتور کاوشگر شکل می گیرد . دستگاه لیزر Pogosticking ( گفته می‌شود که می‌تواند برای موتورهای کاوش یک سیگنال منفی از جانب سایت شما باشد . چون شما نتوانستید خلل کاربر را حل فرمایید و استفاده کننده برای جستجوی عمده و پیدا کردن جواب مناسب دوباره به ورقه ی کاوش بازگشته است . دستگاه لیزر گشوده نیز حتمی است تاکیدی داشته باشم بر روی محتوای با ارزش و کیفیت خوب , سرعت بار گذاری و تجربه ی کاربری خوب . پس به سکو هایی که در صفحه های نتایج کاوش دارید دلتان را خوش نکنید . ) بر پایه ی یافته های سایت Foster Web Marketing , گوگل از pogo sticking بیش تر از بونس ریت بالا متنفر است .

آیا تابه اکنون برایتان پیش آمده است که به دنبال مورد خاصی در گوگل باشید , بر روی ۱۰ فیض اولیه کلیک نمائید و از نتایج اکران دستگاه لیزر داده شده ناراضی باشید؟ درین وضعیت دستگاه لیزر تخت گاز دکمه رجوع را فشار می دهید و به نتایج کاوش بر میگردید و بر روی پیوند سایت دستگاه لیزر دیگری کلیک خواهید کرد .

این به عبارتی Pogosticking است که در آن کاربر از یک نتیجه به سود دیگری میرود زیرا نیازش دستگاه لیزر برطرف نمی شود .